PsychiaterTherapie/Begeleiding

 

Als psychiater ben ik een arts die gespecialiseerd is in psychiatrie. Dat wil zeggen dat ik gemachtigd ben om bijvoorbeeld medicatie voor te schrijven en medische onderzoeken aan te vragen.

Naast psychiater ben ik ook erkend gedragstherpeut. Gedragstherapie (ook gekend als cognitieve gedragstherapie) is een psychologische behandelvorm. In deze therapie wordt vooral gewerkt met het observeerbare gedrag en proberen we zo de innerlijke belevingen te beïnvloeden. We houden hier voortdurend rekening met je achtergrond en leergeschiedenis die tot deze belevingen en gedragingen hebben geleid.

Tijdens de opvolging zoeken we uit of een psychotherapeutische dan wel medicamenteuze behandeling het meest is aangewezen.

Je kan bij mij terecht als je ouder bent dan 18 jaar. Dit kan met verschillende klachten: angst, stress, depressie, obsessieve-compulsieve stoornissen, psychoses, …

 

 


Werkwijze

 

Na een telefonisch contact wordt er een eerste gesprek gepland. Tijdens dit eerste gesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht en wat een mogelijke aanpak zou kunnen zijn. Wanneer er beslist wordt om samen verder te gaan, wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. De frequentie van afspraken kan variëren; deze frequentie wordt bepaald in onderlinge samenspraak.Bereikbaarheid


Ik ben op maandag werkzaam in Legato. Ik ben bereikbaar van maandag tot woensdag tijdens de kantooruren en op donderdag in de namiddag. Voor niet dringende zaken kan u me contacteren via e-mail. Vervolgafspraken kunnen ook verplaatst worden via e-mail.

Momenteel is er een patiëntenstop. Mensen met een eventuele begeleidingsvraag kunnen wel bij onze psychologen terecht. 
Dr. Raymaekers is afwezig op maandag 14/10 en van 4/11 tot en met 19/11.
Tarieven

 

  De gewone RIZIV-tarieven voor een geaccrediteerd geneesheer-specialist in de psychiatrie worden gevolgd. Bij niet of laattijdig (< 24 uur) annuleren van een gemaakte afspraak wordt een vergoeding aangerekend die niet zal worden terugbetaald door het RIZIV.

   

  info@praktijkhuislegato.be

  0492 96 39 65

  Vervlietstraat 14

  2500 Lier